Zalety systemów centralnych

Centralny system uzdatniania chłodziw (zwany również jako centralna stacja uzdatniania chłodziw, scentralizowane systemy, centralne instalacje filtracyjne lub centralne instalacje chłodzące) to najbardziej sensowny sposób filtrowania, przetwarzania i dostarczania płynów technologicznych do obróbki metali. Emulsje chłodząco-smarujące i oleje obróbkowe są przechowywane, filtrowane i dostarczane do obrabiarek w systemach centralnych przez odpowiednio dobrane zbiorniki i systemy filtrów. Wszystkie funkcje filtracji, separacji oleju, chłodzenia i zasilania są połączone w układach centralnych. Dzięki temu minimalizowane są prace konserwacyjne na każdym zbiorniku obrabiarki. Istotne korzyści w zarządzaniu płynami jakie osiąga się dzięki zastosowaniu systemów centralnych to: znaczne oszczędności czasu i znacznie zmniejszone zużycie płynów chłodzących, czasochłonność sprawdzania i uzupełniania lub nawet wymiany płynów procesowych (można to zrobić w systemie centralnym, a nie w zbiorniku każdej indywidualnej obrabiarki).

Zasada działania centralnego systemu uzdatniania chłodziw

Przykłady

Toczenie i frezowanie

BELKI Teknik - System centralny 2x20m³

Systemy centralne są projektowane w zależności od przyjętej koncepcji (full-flow/by-pass). Zalety obu koncepcji są dokładnie omawiane przed podjęciem ostatecznego i najlepszego rozwiązania. Systemy centralne mogą być zbudowane z następujących elementów: BELKI Ckeck System, filtr taśmowy z głęboką wanną, filtr magnetyczny, mikro flotacja, separator oleju. Najważniejsze problemy, które zostały rozwiązane, to: usuwanie oleju, wiórów i cząstek stałych.

Szlifowanie

BELKI Teknik - System centralnyz hydrocyklonami i skrobakiem

Najważniejszymi parametrami przy doborze systemu są ilość szlamu szlifierskiego i wymagania dotyczące czystości (nominalna wielkość cząstek). Ponadto ważne jest, aby wiedzieć, który materiał jest szlifowany i jaki jest typ ściernicy (CBN, korund). Na tej podstawie podejmowana jest właściwa liczba kroków w procesie filtracji. Systemy centralne mogą być zbudowane z: zbiornika do sedymentacji z taśmą zbierającą szlam z dna zbiornika, filtra taśmowego z głęboką wanną, filtra magnetycznego, hydrocyklonów wodnych i czystego zbiornika. Najważniejszym problemem, który został rozwiązany, jest usunięcie cząstek stałych, aby utrzymać jakość procesu szlifowania.