Alfie

3 fazowa wirówka - wydajność do 8 l/min.

Emmie

3 fazowa wirówka - wydajność do 3 l/min.

AlfaPure S2

3 fazowa wirówka - wydajność do 30 l/min.

AlfaPure S3

3 fazowa wirówka - wydajność do 50 l/min.

AlfaPure Z7

3 fazowa wirówka - wydajność do 100 l/min.

NGU-200

2 fazowa wirówka - wydajność 1-120 l/min.

MZF-T06

Wydajność 30 l/min.

MZF-T10

Wydajność 80-100 l/min.

MZF-T14

Wydajność 80-120 l/min.

MZF-T22

Wydajność 120 l/min.

Mobilne

30-120 l/min.

AZF-T15

Wydajność 100 l/min.

AZF-T40

Wydajność 150-200 l/min.

AZF-T60

Wydajność 200-250 l/min.