HANGSTERFER'S

Chłodziwa mineralne

AG/HANGSTERFER'S

Chłodziwa syntetyczne i pół-syntetyczne

AG EXACUO/AG MINUO

Oleje obróbkowe

AG/HANGSTERFER'S

Oleje do formowania

OCHRONA

Zabezpieczenie antykorozyjne

AG CLEAN

Srodki myjące